Utbildning

Våra utbildningar

I vår delägargrupp och styrelse finns personer med gedigen utbildning och mångårig erfarenhet av boendestöd, metoder och arbetssätt för stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning, arbetsledning med personal och ekonomiansvar samt gällande lagar och regelverk.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet, kompetens och nya forskningsrön inom psykisk funktionsnedsättning. Vi håller regelbundet föreläsningar, work-shops och utbildningar både för beställare och utförare.