Sympatiskt boendestöd

Boendestöd

Hos oss har du stort inflytande över hur det beviljade stödet genomförs. Vi tar tillvara dina önskemål och förutsättningar och tillsammans formulerar vi dagliga steg som tar dig mot uppsatta mål och en bättre fungerande vardag.

Vi tror på varje individs inneboende kraft och vilja att bidra till sin egen och till sina medmänniskors utveckling.


Läs mer

Vardagen

Med utgångspunkt i biståndsbeslut och genomförandeplanen delar vi upp dina insatser i ett antal teman som alla syftar till förändring och framsteg samt att öka dina färdigheter inom de livsområden där så behövs, exempelvis hemsituation, sömn, kost, hygien, sysselsättning, fritid, ekonomisk situation och social situation. Vi tar oss an det aktuella temat via tre steg: identifiering, strukturering och övning.

  • Identifiering - vad är viktigt att uppnå
  • Strukturering - vilka aktiviteter skapar struktur
  • Övning - för att bemästra färdigheter

Läs mer

Personal

Vår personal har erfarenhet som boendestödjare, rätt utbildning, är av olika åldrar och kön samt har djup förståelse för andra kulturer, våra medarbetare har själva ofta dubbla kulturkompetenser.

Vi har aktivt valt att bli boendestödjare och behärskar svenska såväl i tal som skrift. Vi talar även danska, finska, tyska, spanska, arabiska, syrianska, franska, och engelska.


Läs mer

Vi finns i följande stadsdelar och kommuner: